• Villkor som textilarbetare får stå ut med

  Det finns många problematiska aspekter på modeindustrin, bland annat har jag själv skrivit en del om arbetarnas villkor, läs mitt tidigare inlägg om CSR samt hur företagen försäkrar sig om att allt har gått rätt till i produktionen, eller rättare sagt om hur de har misslyckats med att säkra textilarbetarnas villkor

  Kemikalier

  Kemikaler används för att göra plagg flamsäkra bland annat. En del av dessa är farliga för både miljö samt hälsa. Astmatiker och allergiker kan vara extra känsliga för en del kemikalier i textilier. Stora mängder kemikalier används vid tillverkning av textiler. Från fiber till färdig produkt sker tillverkningen i flera led och i många processer är kemikalier inblandade, till exempel vid fiberframställning, blekning, färgning och tryckning. Kemikalier tillsätts ofta till den färdiga produkten för att uppnå olika funktioner, till exempel anti­bakteriell behandling av sportkläder, flamskyddsbehand­ling av möbeltextilier, impregnering av allväderskläder samt medel för att motverka mögel vid transport och för­varing. Även i den plast som används för att skapa tryck på kläder kan det finnas kemikalier. Det går åt smått otroliga ett kilo kemikalier för att producera en enstaka t-shirt. Den största mängden kemikalier används i färgningsprocessen.

  Något som tillverkarna börjat göra på senare dagar är att tillsätta antibakteriella ämnen. De tvättas fort ut de känt miljöfarliga ämnena som triklosan, triklokarban och silver kommer ut i avloppen och dödar organismer i vattnet.

  Odling av bomull

  Idag odlas bomull mestadels i subtropiska och tropiska delar av världen. Konstbevattning används ofta eftersom odlingarna ofta är belägna i torra områden där det finns ont om sötvatten. Bomull är tillsammans med ris, socker samt vete en av de mest vattenkrävande grödorna. Så mycket som 29 000 liter vatten kan krävas för att producera ett kilo bomull. Odling av bomull påverkas således den lokala miljön stort. Och människor lider allvarlig brist på rent dricksvatten.

  Inte nog med att det går åt mycket vatten, det går även åt mycket kemikalier för att hålla skadeinsekter borta. Odlingarna behöver årligen en fjärdedel av världens användning av insektsbekämpnings-medel och en tiondel av ogräsmedlen. Detta leder ofta till att andra organismer än skadedjuren blir skadade av giftet. Gifterna sprids vidare i näringskedjor och riskerar på sikt att påverka och störa funktionerna i viktiga ekosystem. Även människor blir sjuka när de exponeras för kemikalierna, i synnerhet bomullsarbetarna ute på fälten. Huvudvärk, illamående, svimningar och svåra allergier är exempel på vanliga åkommor. Bomullen täcker ca hälften av världens textilproduktion.